25 000 odwiedzających!

15.11.2016

Stuknęło nam 25 000 odwiedzających!Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.