Czerwiec 2017

Łopaciarz – rodzaj morskich skorupiaków o charakterystycznym kształcie ciała, należący do rodziny Scyllaridae z rzędu dziesięcionogów.

Ogólnym pokrojem przypominają krępe, grzbietobrzusznie spłaszczone (stąd nazwa) langusty, z którymi są spokrewnione. Masywny, mocno wysycony solami wapnia, brązowy pancerz pokrywają drobne kolce. Czułki płytkowate, bardzo szerokie, krótkie, o ząbkowanych krawędziach. Łopaciarze osiągają wielkość 30 (50) cm.

Zamieszkują płytkie, skaliste dno mórz w klimacie tropikalnym. Choć są dużymi skorupiakami, ich znaczenie gospodarcze jest niewielkie. Nie tworzą bowiem większych skupisk, co uniemożliwia połowy przemysłowe.

 

Wyświetlanie łopaciarz.jpg
Znalezione obrazy dla zapytania Scyllarides


Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.