Marzec 2017

Kość mątwia (os sepiae) – występująca zawsze po stronie grzbietowej, zbudowana z węglanu wapnia struktura charakterystyczna dla mątew, muszla zredukowana do płytki ukrytej pod płaszczem. Kształt os sepiae jest cechą diagnostyczną. Wykorzystywana jest jako źródło wapnia oraz jako materiał szlifierski. Stosowana w tradycyjnej medycynie indyjskiej oraz jako suplement paszowy.


Zdjęcie użytkownika Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu.


Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.