Październik 2015

Węże morskie (Hydrophiidae) - rodzina węży z kladu Caenophidia obejmująca gatunki wtórnie przystosowane do życia w wodzie. Niekiedy rodzina ta jest dzielona na dwie podrodziny: Hydrophiinae i Laticaudinae. Występują w gorących strefy Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku, głównie w pobliżu raf, mielizn lub lądu. Istnieją dwa gatunki słodkowodne oraz jeden żyjący na pełnym morzu. Węże wodne posiadają spłaszczony tułów, wiosłowaty ogon, przesunięte ku górze nozdrza mogą być zamykane podczas nurkowania.


Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.