Sierpień 2015

Kałamarnice, kalmary, kalmarokształtne (Teuthida) – jest to grupa około 300 gatunków głowonogów zaliczanych do dziesięciornic, tradycyjnie klasyfikowana w randze rzędu lub podrzędu, znacznie zróżnicowana morfologicznie i ekologicznie. Są zaliczane do owoców morza (frutti di mare). Część taksonomów nie uznaje tej grupy za klad, a nazwę Teuthida traktuje jako nomen dubium i proponuje w jej miejsce wprowadzenie rzędów Myopsida i Oegopsida.
Zwierzęta z tej grupy zamieszkują pelagial oceanów. Część z nich żyje na szelfie, a część w głębinach.
Charakteryzują się następującymi cechami:
•Ich ciało jest obłe i torpedowate,
•Posiadają dziesięć ramion, z których dwa są wyraźnie dłuższe, kurczliwe, z przyssawkami otoczonymi chitynowym wałem lub uzbrojonymi w chitynowe haczyki,
•samce mają jedno lub dwa ramiona przekształcone w hektokotylusy,
•płaszcz wytwarza boczne płetwy łączące się z reguły z tyłu ciała,
•muszla zbudowana jest z chityny, jest cienka i elastyczna, zredukowana do płytki obrośniętej płaszczem.
Do kałamarnic należy również największy mięczak świata, kałamarnica olbrzymia, osiągająca 18 metrów długości.


Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.