Styczeń 2016

Eksponat miesiąca - styczeń 2016

Piła zwyczajna, ryba piła, piła (Pristis pristis) – gatunek dwuśrodowiskowej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny piłowatych (Pristidae). Zamieszkuje zachodni i wschodni Ocean Spokojny, zachodni i wschodni Ocean Atlantycki, a także zachodnia część Morza Śródziemnego. Wpływa do estuariów, a nawet do rzek. W Amazonce spotykana jest 750 km od ujścia. Słodkowodna populacja występuje w jeziorze Nikaragua. Ich głowa jest grzbietobrzusznie spłaszczona. Pysk (rostrum) jest silnie wydłużony w kształcie piły, uzbrojony w 16–30 par spiczastych zębów. Ciało osiąga długość 150–250 cm (maksymalnie 7 m), masa ciała do 600 kg (do 2400kg). Oczy i tryskawki są położone na wierzchniej stronie głowy. Gatunek jajożyworodny, samica rodzi jednorazowo do 20 młodych. Prowadzi głównie przydenny tryb życia polując na ryby i wygrzebując bezkręgowce z podłoża. Wykorzystuje rostrum do zabijania ofiary, broni się nim przed napastnikami. Jest to gatunek krytycznie zagrożony.

 

 


Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.