Styczeń 2017

Gorgonie (łac. Gorgonacea) – organizmy morskie z grupy koralowców ośmiopromiennych.

Podobnie jak inne koralowce, żyją w ciepłych, dobrze nasłonecznionych wodach, do głębokości 35 metrów, w miejscach gdzie występuje duży ruch wody budują specyficzne rafy.

Posiadają charakterystyczną budowę szkieletu, pośrednią pomiędzy budową korali miękkich i twardych.

Gorgonie żyją w symbiozie z wyspecjalizowanymi glonami, zooksantellami, które w wyniku fotosyntezy dostarczają im substancji organicznych, a same otrzymują w zamian niezbędne do życia substancje biogenne, jak fosfor czy azot.


Zdjęcie użytkownika Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu.


Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.