Wrzesień 2015

Langusta, langusta pospolita (Palinurus elephas syn. Palinurus vulgaris) – skorupiak morski z rodziny langustowatych. Jest jadalna, zaliczana do owoców morza, poławiana na dużą skalę. Nazywana langustą czerwoną lub langustą europejską. Nazwą langusta określane są również inne gatunki langustowatych, zwłaszcza z rodzajów Palinurus i Panulirus.
Występuje w Morzu Śródziemnym i w Atlantyku.
Zamieszkuje dno morskie mórz strefy gorącej i ciepłej. Langusty to dość duże skorupiaki morskie, osiągające do 9 kg masy ciała i długość do 45 cm. Zwierzęta te odbywają sezonowe wędrówki na zimę przemieszczając się w głębsze miejsca. Posiadają 5 par odnóży (dziesięcionóg) i liczne, twarde kolce na twardym i zwapniałym karapaksie okrywającym szczelnie przednią część ciała, czyli głowotułów. Odwłok również jest pokryty pancerzem, składającym się z ruchomych wobec siebie poprzecznych segmentów, zakończony jest szerokim wachlarzem ogonowym. Langusty nie mają szczypiec. Odnóża tułowiowe są niemal jednakowo rozwinięte. U samic ich ostatnia para jest często zakończona dwuwierzchołkowym członem. Odnóża te służą głównie do przytrzymywania jajeczek. Rozwinięte czułki są dłuższe niż głowotułów i odwłok razem wzięte, jest to przekształcona druga para odnóży. Ubarwienie w zakresie od pomarańczowego do purpurowego. Co roku gubi swój pancerz, aby mogła urosnąć. Żywi się innymi skorupiakami. Dotychczas poznano około 120 gatunków langust, zamieszkujących morza tropikalne i subtropikalne. Żyją one tylko w wodach czystych więc ich obecność świadczy o niskim stopniu zanieczyszczenia środowiska. Większość z nich zasiedla płytkie dna mórz w sąsiedztwie rafy koralowej.


Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.