Wrzesień 2016

Raja nabijana, raja ciernista, płaszczka nabijana, płaszczka kolczasta (Raja clavata) – gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rajowatych (Rajidae).

Wschodni Atlantyk od północnej Norwegii i południowej Islandii do południowej Afryki oraz Morze Śródziemne i Morze Czarne.

Występuje na piaszczystym lub mulistym dnie, zwykle na głębokości od 20 do 60 m, ale spotykana jest także na głębokościach większych do 500 m.

Osiąga maksymalnie do 70 cm (samce) i do 125 cm (samice) długości. Ciało spłaszczone grzbietobrzusznie o kształcie rombowatej tarczy, płetwa piersiowa z ostrymi krawędziami. Pysk krótki, rozwartokątny. Na skórze występują kolce, tak na stronie wierzchniej jak również dolnej. Dorosłe osobniki posiadają na stronie grzbietowej liczne, duże kolce osadzone w skórze razem z szerokimi, gładkimi tarczkami. U samic i młodych osobników ciągnie się wzdłuż grzbietu i trzonu ogonowego długi szereg kolców. U samców szereg kolców wstępuje tylko na trzonie ogonowym. Samce dodatkowo posiadają ruchome kolce na płetwach piersiowych. Uzębienie składa się z 36–45 zębów, u samców spiczaste a samic spłaszczonych. Dwie małe płetwy grzbietowe o takiej samej wielkości znajdują się na końcu trzonu ogonowego. Płetwa ogonowa mała. Brak płetwy odbytowej. Posiada narządy elektryczne.

Strona grzbietowa jasnoszara lub jasnobrązowa, u młodych osobników wyraźnie widoczne brązowo obwiedzione jasne plamy oraz małe czarne punkty. U starszych osobników plamy zanikają. Strona brzuszna biała z ciemnymi krawędziami.

Żywi się głównie krabami, ale także wieloszczetami, mięczakami, jeżowcami i małymi rybami.

Ryba jajorodna. Dojrzałość płciową samice osiągają w 9 roku życia, a samce w 7 roku.

 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.