Wrzesień 2017

Sierpień 2017


Młoda murena.

Gatunki z tej rodziny występują bardzo licznie na obrzeżach raf i wśród przybrzeżnych skał lagun w wodach tropikalnych i subtropikalnych. Można je spotkać na głębokościach od 1 do 60 m – od wybrzeży po krawędź szelfu. Mureny stanowią dużą i ważną ekologicznie grupę w środowisku związanym z rafami. Zamieszkują nory i szczeliny skalne. Większość gatunków jest aktywna w nocy, w ciągu dnia pozostając w ukryciu. Żywią się głównie rybami i skorupiakami. Biologia rozrodu nie została dostatecznie poznana z powodu trudności w przypisaniu leptocefali do poszczególnych gatunków.

Wyświetlanie DSCF0408.JPGWyświetlanie DSCF0411.JPG


Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.