Muzyczne odpływy 13 XI 2016

15.11.2016

Koncert 13 XI 2014. 
Hanna Węgrzynowska, Dominika Surzyn.

Kto nie był, niech żałuje...

 

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.