Sala ekspozycyjna

Ekspozycję zaprojektowano w taki sposób, aby harmonijnie łączyła tradycyjne formy wystawiennictwa muzealnego z formami ekspozycji nowoczesnej

Zgromadzone eksponaty, mające związek z fauną i florą morską i śródlądową, zostały umieszczone w gablotach-burtach statków, a także w gablotach – kubikach wolno stojących.

Przygotowana ekspozycja nie jest statycznym pokazem. Zawiera w sobie wiele z elementów scenografii teatralnej. Dlatego istotne jest  maksymalne zaciemnienie sali, tak, aby światło gablot było dominujące na ekspozycji i stworzyło tzw. ”magie światła” - ważna cecha w nowoczesnym muzealnictwie. W ekspozycji kluczową rolę pełni WIDZ, jego przemieszczanie się  po sali wprawia w ruch światło  powodując, że ekspozycja ożywia się.  Oświetlenie wystawy, poza ogólnym oświetleniem niezbędnym do prawidłowej ekspozycji, ma na celu również stworzenie odpowiedniego „klimatu”  a także , przez płynne zmiany sekwencji światła  prowadzić zwiedzających do kolejnych fragmentów ekspozycji.


Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.