Urodziny Muzeum, Wystawa skalarów

31.08.2017

Zdjęcie użytkownika Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu.


Zdjęcie użytkownika Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu.




Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.