Warsztaty terenowe ll

07.06.2018

Obraz może zawierać: ocean, tekst i woda


Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.