Współpraca

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

www: http://mdl.up.krakow.pl

Liga Morska i Rzeczna

www: http://www.lmir.pl

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.